Framtidens idrottare

Sportidealisten Lediga Sport Management Jobb Idrottsvetare Lediga SportJobb Lediga IdrottsJobb Sportkarriär Jobba med sport Sportutbildning idrottsutbildning Aktivitetsbidrag LOK Flickidrott Damidrott

Varför ser det oftast ut att vara med problematiskt kring dam- och flickidrotten än den manliga- och pojkidrotten? Som det går att läsa i föregående inlägg visar den senaste ungdomsundersökningen om barn och ungdomars rörelseaktivitet att flickor rör sig minst. Hur kommer det sig? Vad kan du och jag göra? Läs vidare så ska vi titta på dessa frågor.


Sportidealisten Sport Management Idrottsvetare SportJobb IdrottsJobb
(Missade du förra veckans inlägg? Ingen fara, du hittar det här: Var nionde rör sig tillräckligt!)

Vad säger ungdomar om idrott?

I en undersökning från Ungdomsbarometern visar det sig att idrott hjälper till att ha kul. När det kommer till den eviga debatten om att tävla eller inte, så har tävling inte så stor betydelse inom idrotten.

Vad säger statistiken om ungdomar och idrott?

Enligt siffror från Riksidrottsförbundets statistik slutar fler flickor är pojkar med idrott.

Sportidealisten Lediga Sport Management Jobb Idrottsvetare Lediga SportJobb Lediga IdrottsJobb Sportkarriär Jobba med sport Sportutbildning idrottsutbildning Flickidrott DamidrottSportidealisten Lediga Sport Management Jobb Idrottsvetare Lediga SportJobb Lediga IdrottsJobb Sportkarriär Jobba med sport Sportutbildning idrottsutbildning Flickidrott Damidrott

Enligt statistik från Riksidrottsförbundet 2016 är aktivitetstillfällena fler bland pojkar. Idrottsföreningar kan rapportera alla sina aktiviteter till Riksidrottsförbundet och sedan beviljas aktivitetsstöd för dessa. Från statistiken 2016 beviljades idrottsföreningar stöd för 58,7 miljoner aktivitetstillfällen. Som bilden visar nedan var flickornas andel 39 procent och pojkarnas andel 61 procent.

Sportidealisten Lediga Sport Management Jobb Idrottsvetare Lediga SportJobb Lediga IdrottsJobb Sportkarriär Jobba med sport Sportutbildning idrottsutbildning Aktivitetsbidrag LOK Flickidrott Damidrott

Detta är inte bara ett svenskt problem, utan likande hittar vi även i USA. Flickor i åldern 14 år lämnar idrott 1.5 gånger snabbare än pojkar. När flickor är 17 år har dessutom 51% av de som någonsin börjat idrotta redan slutat. Några av anledningarna till detta är att de inte känner sig inkluderande i miljön och att de inte ser någon framtid för sig i idrotten.

Sportidealisten Sport Management Idrottsvetare SportJobb IdrottsJobb Lediga Sportjobb IdrottsJobb Sport Management Jobb
Hos Sportidealisten hittar du varje vecka nya lediga sportjobb, klicka här för att gå till sportjobbssidan

Vad säger forskningen om ungdomar och idrott?

Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap och utredare på Centrum för idrottsforskning säger följande om siffrorna:

En förklaring är att det offentliga stödet är öronmärkt för föreningsidrott samtidigt som tjejer i tonåren i högre utsträckning än pojkar lämnar föreningsidrotten för träning i privat regi (gym, gympa, motionsbaserad gruppträning och dylikt).

En andra förklaring är att det största bidraget till barn- och ungdomsidrotten bygger på genomförda aktiviteter vilket premierar verksamheter med stora träningsgrupper och många träningspass. Ur ett könsperspektiv gynnar detta pojkar som dominerar i stora lagidrotter, medan flickor i större utsträckning återfinns i individuella idrotter.

Inom idrotten finns det fortfarande föreställningar om hur flickor/pojkar och kvinnor/män ska vara och bör bete sig. Men även hur olika idrotter bör vara. Några slutsatser från den senaste idrottsforskningen kring ämnet är enligt Norberg att manliga ideal fortfarande är norm. Från rapporten om jämställdhet inom idrotten slås det fast att idrotten behöver jobba med sina normer och ideal för att en mer jämställd idrott ska kunna växa fram.

Vad säger media om ungdomar och idrott?

Flickor diskrimineras dagligen i en svensk idrottsrörelse som systematiskt bryter mot Barnkonventionen. – Patrik Brenning

Från och med nästa år blir Barnkonventionen lag, vilket innebär att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Skulle de svenska domstolarna tolka Barnkonventionen på samma sätt som Barnrättskommitténs Kirsten Sandberg innebär det att det blir olagligt för föreningar att inte erbjuda samma träningsmöjligheter till flickor som pojkar. Som Brenning skriver är detta något några av Sveriges främsta idrottare välkomnar.

Två frågor som kommer vara viktiga på dagordningen när barnkonventionen blir lag är bland annat:

  • vem ska straffas om en förening till exempel bryter mot artikel tolv om barns inflytande?
  • kan Barnkonventionen som lag tillföra mer konkreta verktyg?

 

Hur kan vi stötta flickor inom idrotten som det görs för pojkar

Från Strong Girls beskrivs läget för flickidrotten enligt följande:

  • Traditionella könsnormer avskräcker dessutom många tjejer från att överhuvudtaget delta i vissa specifika idrotter. Klassificering av idrott som antingen maskulin eller feminin betyder att de är mindre “accepterade”, välkomnande eller tillgänglig för tjejer, samt mindre bra förutsättningar påverkar tydligt tjejers val av idrottsinriktning. Samtidigt saknas det kvinnliga förebilder och ledare inom flertalet idrotter.
  • De kropps- och utseendeideal som anses gälla för kvinnor har pekats ut som avgörande faktor för hur framförallt tjejer ser på sig själva. Genom Strong Girls ger vi utrymme för tjejer att använda and förstå sina kroppar och samtidigt att diskutera normer och strukturer och utveckla sina egna tankar kring idrott, samhället och synen på sin egen kropp

En organisation som jobbar med frågor och utmaningar kring flickor och idrott är Girls in Sport. Deras syfte är att skapa förändring och de vill öppna upp för en idrottskultur som är skapad av, med och för flickor och kvinnor.

Här kommer en video för att presentera dem.

Läste du texten vid minut 4:a? Videon är inte bara snack, utan det är tyvärr verklighet. Varför ska vi inte ha lika möjlighet, pojkar som flickor. Idrott är kul, det säger ju ungdomarna. Då måste vi hjälpa dem att ha roligt.

Girls in Sport tacklar dessa utmaningar med hjälp av, Action, Innovation och Samarbeten.

  1. Action innebär att de inte bara vill prata om de förändringar som de tycker behövs, de vill skapa praktiska förutsättningar för flickor och kvinnor.
  2. Innovation innebär att de skapar, implementerar och säkrar stöd för nya synsätt och lösningar på de stora utmaningar som finns inom idrott och äventyrssport.
  3. Samarbeten innebär att de tillsammans med andra som delar deras vision för en inkluderande idrottsarena kan de uppnå så mycket mer än vad de kan på egen hand.

“Någon sa att jag springer som en tjej. Jag sa, det kan du med, om du springer lite fortare.”
— JOHANNA, 16

Sportidealisten lärdomar

Hur ska allt detta kunna sammanfattas? Låt oss försöka. Statistiken från både Sverige som för USA visar en tydlig skillnad på flickor och pojkar som idrottar. Flickor som idrottar idag, slutar tidigare än pojkar, fast varför? Finns några olika faktorer, dels att flickor och pojkar har olika förutsättningar med plantider, anläggningar och ledare och dels att det finns en sorts manlig ideal som norm.

Enligt ungdomsbarometern är tävling inte det stora anledningen till att ungdomar utövar någon form av idrott, däremot tycker majoriteten att idrott är viktigt för att det är kul. Enligt forskningen kan det vara så att flickor inte gillar lagsporter som pojkar anses göra. Detta leder till att aktivitetsbidrag som ges ut till föreningslivet ofta gynnas för lagidrotter och således svårt att ge lika mycket stöd till flickor som utöver individuell idrott eller i andra former än föreningsidrotten.

Barnkonventionen blir till lag 2020 och kommer sätta press på alla föreningar. Å andra sidan är det ingen press, utan det handlar om att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Än i dag är det inte lika enkelt att vara en professionell idrottare om du är kvinna, vilket gör det svårt för de flickor som växer upp att se idrotten som samma framtidskarriär som pojkar kan se. Girls in Sport är i alla fall en hjälpande hand för flickor. De jobbar med utmaningarna kring flickor och idrott med syftet att skapa förändring och de vill öppna upp för en idrottskultur som är skapad av, med och för flickor och kvinnor.

Framtidens idrottare är uppväxt med samma rättigheter och en inkluderande miljö där alla är lika mycket värda. Vad tror du?


Vill du veta mer om Girls in Sports, så har de flera olika projekt på gång.

Coacha Framtiden

Coacha Framtiden är ett nytt och innovativt CSR-projekt som erbjuder Win-Win-Win (vanligtvis är det bara “win-win”, gå in på rubrikens länk för att förstå det tredje) lösningar till företag, kvinnor i ledarroller och samhällets idrottsrörelse.

Simlabbet

Projektet handlar om att barn har rätt till en inkluderande idrottsdebut. Därför vill de ge barn med hörselnedsättning en bra start, genom en simskola som erbjuder teckenspråk som ett stöd till verbal kommunikation för barn som har hörselnedsättning och CI (Cochleaimplantat, är ett hjälpmedel för döva och personer med grav hörselskada).

Strong Girls

Strong Girls läroplan använder idrott och friluftsaktiviteter för att stödja och stärka tonårstjejer. De erbjuder en helt ny idrottsupplevelse som stödjer deltagarna när de utforskar fysiska aktiviteter samtidigt som de utvecklar ny medvetenhet och kunskaper som hjälper deras utveckling och som de kan använda under hela livet.

Strong Girls Academy

Deras academy riktar in sig på engagerade människor som arbetar med att främja tjejers förmågor inom olika områden, samt som antingen vill stärka tjejers nuvarande möjligheter inom idrott och/ eller använda just idrotten specifikt som ett verktyg för att främja personlig utveckling.

Women in Sport + Adventure

WS+A är en årligt återkommande festival och mötesplats som stöttar, stärker och hyllar kvinnors deltagande i idrott och äventyrssport. Festivalen samlar alla med passion för en inkluderande idrottsarena och bjuder även in viktiga opinionsbildare, forskare, professionella idrottsutövare och ledare.

Women in Sports Media

Inom ramen för ett europeiskt forskningsprojekt under åren 2017 och 2018 så har de undersökt den ojämlika fördelningen bland kvinnor och män inom sport media.

Vill du hjälpa dem framåt kan du kontakta dem via mejl här (hälsa från Sportidealisten)


Om du gillar detta eller vill veta mera så är följande inlägg på liknande tema:

Hållbar utveckling

Kunskapen om inkludering

Är idrotten jämställd?

Vore kul att få veta dina åsikter. Vad lärde du dig ovan? Vad vill du ha mer eller mindre av? Låt mig veta. Du får gärna mejla Sportidealisten eller ta kontakt på sociala medier (Twitter lägg till #Sportidealisten så jag hittar den & LinkedIn) om du vill veta mer. Du hittar alla kontaktuppgifter längst ned på sidan.

På återseende med mer lärdomar som ökar din kreativitet inom sportens värld.

Sportidealisten Lediga Sportjobb Idrottsjobb Idrottsvetare Sport Management Idrottstrender Sporttrender SportStartUp SportEntreprenör
Varje månad kan du ta del av de senaste lärdomarna, nyheterna och lediga sportjobb! Prenumerera här NYHETSBREVET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s