Trender och godbitar inom sport management

Ny vecka med nya möjligheter! Har du oroat dig för att din klubb, ditt yrke eller idrotten i sig förändras med nya och ökade krav från omgivningen att du inte vet vad du ska göra nu eller i framtiden?

Du kan vara lugn, jag ska här presentera för dig lite insikter inom nuvarande och framtida trender som återigen har inhämtats från EASM konferensen. Missade du de tidigare inläggen om EASM så hittar du de här (Info, 3 insikter från sport management fältet och fans engagemang och image.

Låt oss nu ta en titt på nuvarande och framtida trender inom sport management!

Nuvarande trender och innovationer

Det finns en ökad individuell stil inom sport och fysisk aktivitet. En så kallad casual (ledig) konsument. Detta har påverkat att allt fler individer går ifrån traditionell sport som ur svenska ögon kan ses som den lokala idrottsföreningen. Dagens idrottsformat bör vara mer flexibelt, maximera tiden, sociala, njutbara och bidra med aktiv träning. Enligt Erica Randle, Emma Seal och Matthew Nicholson som har gjort en studie om detta, identifierade de nya möjligheter som öppnat upp för sportorganisationer (hockey har studerats i denna studie).

Sport management trender utveckling

Dessa ovan beskriva aspekterna är nyckeln till att motivera grupperna i samhället som anses vara inaktiva eller knappt aktiva. Viktigast anses vara att maximera den fysiska hälsan och må bra med så få resurser som möjligt (tid och ekonomin).

Så hur kan man skapa och anpassa en träning, en aktivitet eller match? Hur borde en sådan anpassad variant se ut?

Studien fann fyra olika segment, vilka var följande:

 1. Sociala tävlande
 2. Hockey ”övergångare”
 3. Tidsparande konditionsträning
 4. Pånyttfött engagemang av hockey

Designen på aktiviteterna av diverse intressen är följande enligt respektive segment:

 1. Hög intensitet, tävling på kvällen, det sociala med samma grupp av människor
 2. Mindre intensivt (fokus på teknik), begränsa risken av skador, samma regler som vanliga sporten
 3. Inga tävlingar, låg intensitet, passande för varierande nivåer av fysik, ingen kontakt
 4. Begränsa risk av skador, mindre planer, något fokus på teknikutveckling

Det gemensamma mellan grupperna är:

 • Timing av tidpunkt – vardagskvällar eller helgmornar
 • Flexibilitet – ingen obligatorisk deltagande för en hel säsong, inledningsvis sex veckors program
 • Nuvarande säsonger och träningar (med barn)
 • Finansieringen – inte mer än 100 kr per match
 • Varaktighet – inte mer än en timme totalt

 

CSR är hållbart för både samhället och klubben

Sport management trender utveckling CSR

Marc Werheid, Matthias Mülen och René Schmidpeter har i en annan studie undersökt CSR (Corporate Social Responsibility) inom tysk fotboll och såg följande tendenser.

 • Det finns en relation mellan ekonomiska prestationer, sociala engagemang, varumärkes uppfattningar och sportsliga framgångar.
 • Den viktigaste slutsatsen var att majoriteten av samhällsinvånare och klubbars supporters förstår och stödjer större investeringar i fotbollsklubbarna, om det innebär att klubbarna agerar med hållbarhetsprojekt på samma sätt.
 • Kontrasten till detta är om det inte skulle ske. De flesta supportrarna skulle avsluta sitt engagemang och de som var medlemmar skulle avsluta sitt medlemskap. Klubbens skulle dessutom få en sämre offentlig image.

 

Vad har vi att förvänta oss i framtiden inom sportaffärer och management?

Sport management trender utveckling strategy

Juha Saukkonen och Roosa Lundén har studerat detta framtidsämne och följande är trenderna som rankades högst:

 • Utvecklingen av teknologin leder till fler aktiva åskådarupplevelser under sportevenemang
 • Färre folk kommer gå på evenemang på grund av live streaming, vanliga TV-sändning etc.
 • Idrottens affärer och sport management kommer bli mer professionellt via utbildning och forskning
 • Fler aktiviteter är inkluderade inom sportevenemang för att attrahera människor till eventplatsen
 • Rollen för sponsorer och souvenirer kommer öka i intäkter, vilket inkomsterna från liveevenemang inte kommer göra
 • Värdeupplevelser som erbjuds av idrottens affärer till konsumenter kommer öka och konsumenten kommer ha mer makt att välja vad som ska göras och vart man ska gå

 

Varför är detta viktigt?

Människans krav och förväntningar ökar på samhället och inte minst inom sportens värld. Dels måste vi testa nya vägar att organiserat bedriva sportevenemang både ideellt liksom professionellt. Förslag som getts är: Mindre planer som ger mer match för tiden, 3 minuters matcher, ledig stil, betala som du spelar, sex veckors åtagande, vardagsspel, få både barn och föräldrar att delta.

Sociala projekt och hållbarhet i stort är viktig för supporters och påverkar både sportsligt liksom klubbens rykte.

Idrottens affärer och sport management kommer förmodligen gå igenom signifikanta förändringar inom de kommande åren.

Dessa förändringar kommer vi se inom:

 • teknologin, organiseringen och personligen
 • det ena kommer förändra och påverka det andra

 

 

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s