Skapa utvecklingsprojekt med sport

Sportidealisten Idrottsvetare Sportprojekt Idrottsprojekt CSR Samhällsnytta

Sport är inte bara kul och svettigt, det är utvecklande på många olika sätt. I två andra inlägg under 2018 har idrottens samhällsnytta beskrivits både från ett svenskt perspektiv och från ett internationellt perspektiv. Återigen är det nyttigt att poängtera att sport spelar en global roll för både nationell och internationell utveckling. Vissa sporter tillsammans med andra aktörer kan finansiera en global utbildning som tex FairPay eller Futebal dá Força. Dessutom kan sport bidra till en positiv social förändring och producera förnybar energi för kroppen genom olika aktiviteter. Veckans inlägg kommer handla om sportens betydelse inom EU, fotbollens magi, sportens språk och hur du lyckas med sportprojekt.


OS Sport management Idrottsvetare Sportidealisten
(Missade du förra veckans inlägg? Ingen fara, du hittar den här: Lärdomar från OS)

EU:s syn på sport

FNs tidigare satsning på sport för utveckling och fred antydde förut att användningen av sport var ett kostnadseffektivt och flexibelt verktyg för att främja fred och utveckling. I the Declaration of 2030-agendan för hållbar utveckling är sportens roll i sociala framsteg vidare erkänt enligt följande:

Sport is also an important enabler of sustainable development. We recognise the growing contribution of sport to the realisation of development and peace in its promotion of tolerance and respect and the contributions it makes to the empowerment of women and of young people, individuals and communities as well as to health, education and social inclusion objectives.”

Nyligen gick EU ut med en stor rapport som identifierade goda exempel om “Sport för utveckling”. Detta är en del i EU:s arbetsplan för hur de arbetar med sport (nyfiken att veta mer om arbetsplanen? Läs här). Rapporten innehåller tio fallstudier av god praxis och en granskning av potentiella EU-finansieringskällor för internationella idrottsprojekt.

Det intressanta från rapporten är att det finns en koppling till lyckade projekt och deras förhållningssätt till länders utvecklingsmål. Enligt resultaten kan projekt som direkt anpassar sig till prioriteringarna i medlemsstaternas internationella utvecklingsmål fungera bättre än projekt som inte delar dessa prioriteringar. Utöver detta visar resultaten på att de mest framgångsrika projekten har ett starkt fokus på kapacitetsuppbyggnad och utveckling av organisationer i utvecklingsländer. Följden av detta är att dessa fokus bidrar till att säkerställa projektets långsiktiga hållbarhet.

För en kort redogörelse om vilka projekten är så omfattar följande projekt en rad teman, bland annat missgynnade ungdomar, funktionshinder, kön, hälsa, flyktingar och större evenemang.

NAMN – Projektmål

Youth Development through Football (YDF) – Fotboll som ett verktyg för social utveckling

Rugby Social – Främjande av rugby och användning av rugbyns värden för att bekämpa våld och ungdomar som skrivs in i väpnade grupper. Kapacitetsuppbyggnad för lokala föreningar och klubbar.

School access and retention of Burundian children through Playdagogie – Bidra till att primärt uppnå universell utbildning för alla i Burundi

Programme to implement sports activities for disabled people in Ghana – Kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländer

Addressing Violence against Women and Girls (VAWG) through football – Tackla könsbaserat våld

La League – Connecting fathers and daughters to empower girls through football – Jämställdhet och de vänder sig till tonårsgraviditet och barnäktenskap

Sport for Development in Africa (S4DA) – HIV-förebyggande och stärka ungdomar genom sport

East Africa Refugee Programme – Förbättra levnadsvillkoren för människor i
flyktingläger

Leadership and Excellence in Athletics programme (LEAP) – Länkar ett internationellt program om sport för utveckling till ett stort event

French Team for Sports (FT4S) – Använder stora sportevenemang till att utveckla marknadsmöjligheter. Samlar alla franska sportrelaterade företag för att utveckla kompletta företagserbjudanden

Rapporten visar på sportens viktiga roll i EU:s politik till resterande världen och för internationella relationer i allmänhet och slutligen bidrar denna rapport till att utveckla den Europeiska kommissionens prioritering för sport. Vill du läsa hela rapporten kan du hitta den här. Eller har du kort om tid hittar du en kortversion här.

Fotbollens magi

I Sydafrika finns ett projekt där fotbollen används för unga män. Kravet för att vara en del av laget var att de genomgick slumpmässiga snabba diagnostiska tester för alkohol och droger. Gentemot detta hade de tillgång till ett yrkesutbildningsprogram och kompetensutbildning. Fotbollstränarna utbildades för att leverera både träningar och pedagogisk utbildning.

Tanken är att fotbollen ska hjälpa unga män att utveckla de vanor som krävs för att behålla sin sociala hälsa, samhällsutveckling och säkra ett jobb. Det som de lär sig via detta är:

  • Utveckling av konsekventa dagliga rutiner
  • Vara fri från droger
  • Skapande av hälsosamma relationer
  • Att bli socialt kompetent
  • Att kunna lösa problem, bestämma mål, lösa konflikter och fullfölja åtaganden

Sportidealisten Sport Management Sportprojekt Idrottsprojekt Idrottsvetare

Det globala språket

Sport är jätteviktigt för mig. Sport är som ett annat språk. Man spelar, man lär känna varandra och man skapar kontakter, säger Ahmed Hussein.

Citatet är hämtat från en artikel i GP härom veckan, där sport har ett språk som många förstår och kan ge möjligheter till exempelvis nya vänner för livet. Kanske känner du igen Somalia bandy? Om inte, kolla in om det i denna filmen. I detta exemplet från artikeln från GP finns rekryteringsföretaget, Student Consulting med och bidrar med hjälp till arbetslivet. Via olika sporter som i det här fallet är bandy och även basket, ges möjligheter att integreras in i samhället. Dessutom knyts nya kontakter och de inblandade hjälper varandra med att skriva CV.

Sportspråk CSR Idrottens samhällsnytta Sportprojekt utvecklingsprojekt Idrottsprojekt Sport Management Idrottsvetare Sportidealisten

Hur lyckas du med utvecklingsprojekt?

En vanlig kritik av programmen “Sport för Utveckling och Fred” (engelsk förkortning SDP) är att projekt tenderar att producera mikroresultat samtidigt som man hävdar ett makroutfall. En studie har undersökt frågan vad som krävs för att genomföra och driva på med “Sport för Utveckling och Fred”. I denna studie undersöks hur den optimala styrning ser ut för sådana projekt. I studien analyseras den offentliga sektorns roll i SDP, och författarna undersöker hur det bäst kan fungera med andra intressenter och partners för att säkerställa att sport är optimerat som ett medel för social förändring.

Studien undersöker offentligt engagemang i SDP i Sydafrika och resultaten visar att stads-ledda SDP-initiativ kan uppnå resultat och staten har potential att integrera en SDP-intervention. Mycket få aktörer i det civila samhället visar en likvärdig kapacitet för utveckling och räckvidd, även om de kan vara mer effektiva, lyhörda, flexibla och mer skickliga på övervakning och utvärdering av deras arbeten. Resultatet pekar på att bra projekt mer sannolikt sker om partnerskap existerar inom regeringen och med andra samhällsorgan. Det rekommenderas att staten spelar en strategisk och reglerande roll som fokuserar mindre på tjänsteleverans och samtidigt ger större ledarskap och ledning i att samordna insatser relaterade till SDP.

Sportidealistens lärdomar

I veckans lärdomar har du läst om EU:s satsning på sport, vilket tyder på att du har stora möjligheter att få bidrag och genomföra projekt både inom EU och i utvecklingsländer. Fotboll är en väldigt stor sport världen över och kan med få medel ändå skapas i samband med utbildning. Varför inte skapa ett projekt där deltagare kan sparka lite boll och samtidigt lära sig om problemlösning och ett hälsosamt liv? Sport kräver inte att alla ska tala engelska eller svenska eller annat språk, men sport förenar många olika språk så alla förstår varandra. Sport kan var ett verktyg för integration och tillsammans kan fler lära varandra. Slutligen krävs ett starkt och visionärt agerande hos städer för att kunna ge möjligheter till en koalition av aktörer att genomföra politik, planer och program i stor skala och förbättra potentialen av SDP. Bara då kan du uppnå verklig och varaktig förändring men det kommer att kräva lagarbete.


Om du gillar detta eller vill veta mera så är följande inlägg på liknande tema:

Varför sportar man?

Kunskapen om inkludering

Mänskliga rättigheter i världens största sport 2024

Vore kul att få veta dina åsikter. Du får gärna mejla (jakob.wikenstal@gmail.com) eller kontakta mig på sociala medier (Twitter, LinkedIn) om du vill veta mer. Du hittar mina uppgifter längst ned på sidan.

På återseende med mer lärdomar som ökar din kreativitet inom sportens värld.

Sportidealisten Lediga Sportjobb Idrottsjobb Idrottsvetare Sport Management Idrottstrender Sporttrender SportStartUp SportEntreprenör

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s