Vad kan sport göra med hållbarhet?

Sportidealisten Sport Management Idrottsvetare SportJobb IdrottsJobb Hållbarhet

Är idrott bra för samhället? Har sportorganisationer något att göra med hållbarhet? Under januari 2016 introducerade FN hållbarhetsmål för Agenda 2030, vilket är en strategi för att världen ska vara i ett mer hållbart skick år 2030 än var den är nu. I detta inlägget får du veta vilka målen är och vad sport kan göra med hållbarhetsmålen.


Konfident Hyker Sportidealisten Sport Management Idrottsvetare SportJobb IdrottsJobb
(Missade du förra veckans inlägg? Ingen fara, du hittar den här: Hur säker är du?)

Vilka är det hållbara utvecklingsmålen?

De hållbara utvecklingsmålen (förkortat SDG på engelska för Sustainable Development Goals) är en universell plan för att alla länder ska kunna få ett slut på fattigdom, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla. Det är en plan med 17 övergripande mål som omfattar 169 mål.

Se bilden med de 17 målen eller sifferlistan med vilka de 17 målen är under bilden.

Sportidealisten Sport Management Idrottsvetare SportJobb IdrottsJobb Hållbarhet

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringen
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Sport för utveckling

Sport har i flera olika situationer tillämpats som ett verktyg att utveckla samhällen för fred eller som integrering in i ett samhälle eller för förbättrad hälsa. Under flera år har studier genomförts inom området “Sport for Development” (S&D) och mycket av sådan forskning och andra bra resurser finns samlat på ett ställe, sportanddev.org.

De kallar sportanddev.org för en plattform med resurser online och nätverksverktyg för att hjälpa dig att:

 • Förstå skillnaderna bland teman i S&D
 • Hitta praktiska verktyg, guider och resurser som hjälper dig att genomföra ditt egna S&D arbete eller kanske inspirera till att börja med ett
 • Hålla dig informerad om det senaste bland S&D
 • Ta reda på vem som gör vad i världen gällande S&D
 • Skapa kontakter och dela information med likasinnade människor och organisationer som är intresserade och aktiva i S&D

17 hållbara mål med flera mål

Sportanddev.org har skrivit följande:

“De 17 målen för hållbar utveckling omfattar en lista med 169 mål. I juli 2017 godkände Förenta Nationerna (FN) under deras årsmöte också det globala indikatorramverket – en förteckning över 232 indikatorer som är uppdelade på de 17 målen och relaterar till deras motsvarande mål.”

Dessa 17 mål ska bidra med ett helhetsfokus för världens samhällen för en mer hållbar utveckling till 2030. Dessutom med hjälp av de detaljerade 169 målen, bidrar de förhoppningsvis med en riktlinje för hur du kan mäta och veta om du är på rätt väg.

Hållbarhetsindikatorer

Det finns även olika sätt att sätta upp mål, både kortsiktigt och långsiktigt för dig och din organisation och således arbeta för ett hållbart samhälle. Ramverket innehåller indikatorer som är både kvantitativa och kvalitativa, ofta krävs båda för samma indikator. Dessa indikatorer är tillämpliga på lokal, nationell, regional och global nivå och framhäver prioriteringarna för regeringar och andra som arbetar med målen för hållbar utveckling. Som sportanddev.org skriver, utgör dessa ryggraden för att övervaka de hållbara målens framgångar. Dessa 232 indikatorer som FN godkänt är avsedda att användas på två sätt. För det första är de ledningsverktyg som hjälper organisationer och regeringar att skapa implementerings- och övervakningsstrategier. För det andra kommer de att användas som en “checklista” för att kontrollera framgångarna med framsteg.

Vill du fördjupa dig hur de fungerar kan du läsa vidare här.

Sportidelisten SportJobb IdrottsJobb Sport Management Idrottsvetare Sporttrender Idrottstrender Lärdomar Nyhetsbrev

Varje månad kan du ta del av de senaste lärdomarna, nyheterna och sportjobben! Prenumerera här NYHETSBREVET

Fallstudier med sportorganisationers hållbarhetsarbete

Under sommaren (juni) 2018 har sportanddev.org samlat ihop olika fallstudier där olika sportorganisationer har genomfört och arbetat med S&D och har således visat på exempel hur organisationer kan implementera de 17 hållbarhetsmålen. Nedan kan du läsa vidare om några sportorganisationer som har svarat på exempelvis följande frågor:

 • Hur arbetar din organisation för att uppnå hållbarhetsmålen?
 • Vilka specifika mål arbetar ni med?
 • Vilka förändringar har ni genomfört sedan de hållbara målen introducerades januari 2016?
 • Hur mäter din organisation ert arbete?

Project KHEL – The project teaches life skills to children through the power of play.

Fútbol Más – Strengthening resilience processes and community cohesion through games and sports.

10 Million Discs – Engaging youth through sport to teach conflict resolution.

We Yone Child Foundation – We support girls empowerment programmes tailored to the education of vulnerable children and their caregivers in slums and hard to reach areas.

Ashvath Foundation – Targeting inclusion and well-being in India.

Inkwenkwezi Youth Development Sporting Foundation – Focusing on programmes for rural youth in South Africa.

Pro Sport Development – We teach young people sport values which empower them to become better future leaders.

Connecting Clubs International – Supporting the reduction of gender violence through sport and education.

Sportidealisten Sport Management Idrottsvetare SportJobb IdrottsJobb
Hos Sportidealisten hittar du varje vecka nya sportjobb, klicka här för att gå till sportjobbssidan.

Sportidealistens lärdomar

Att börja tänka och diskutera hållbarhet för hela världen känns väldigt stort och främmande. Däremot är hållbarhet och vilka saker som påverkar jordens utveckling väldigt viktigt att ha i åtanke. Kanske är det inget du tror att du kan göra något åt, fast alla agerande för förändring till det bättre är nödvändigt oavsett storlek av din insats. Jag får i alla fall en bättre överblick i vad som är prioritet i mitt dagliga agerande och speciellt i min roll i en sportklubb genom att gå igenom de 17 hållbarhetsmålen.

Gör det enkelt för dig själv när du läser detta och sätt in dig i en av de länkade fallstudierna för att förstå hur åtminstone en sportorganisation har gått tillväga för att förbättra världen till det bättre. Det kan både ge dig en fingervisning för hur du kan arbeta med ett hållbarhetsmål och även hur du kan mäta dina insatser och se en utveckling. Lycka till och se till att kontakta ditt nätverk och se om fler personer har koll på de 17 hållbarhetsmålen.


Om du gillar detta eller vill veta mera så är följande inlägg på liknande tema:

7 min om rätt och fel

Hållbar utveckling

Skapa utvecklingsprojekt med sport

Vore kul att få veta dina åsikter. Vad lärde du dig ovan? Vad vill du ha mer eller mindre av? Låt mig veta. Du får gärna mejla Sportidealisten eller ta kontakt på sociala medier (Twitter lägg till #Sportidealisten så jag hittar den & LinkedIn) om du vill veta mer. Du hittar alla kontaktuppgifter längst ned på sidan.

På återseende med mer lärdomar som ökar din kreativitet inom sportens värld.

Har du anmält dig för månadens trendspaning? Om inte så klicka här!

Sportidealisten Sportjobb Idrottsjobb Idrottsvetare Sport Management Idrottstrender Sporttrender SportStartUp SportEntreprenör

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s