Två punktinsatser för svensk idrotts framtid

Sportidealisten Lediga Sport Management Jobb Idrottsvetare Lediga SportJobb Lediga IdrottsJobb Sportkarriär Jobba med sport Sportutbildning idrottsutbildning Svensk Idrotts framtid

Under dagarna 24-26 maj 2019 hölls RIM, Riksidrottsmötet som är strategimötet för den svenska idrottsrörelsen. Det fanns flera olika punkter att diskutera, fast det var två som verkar varit i fokus, hållbarhetsarbete och vad idrott är.


Sportidealisten Lediga Sport Management Jobb Idrottsvetare Lediga SportJobb Lediga IdrottsJobb Sportkarriär Jobba med sport Sportutbildning idrottsutbildning CV Personligt brev Karriärtips drömjobb
Missade du förra veckans inlägg? Ingen fara, du hittar det här: (4 tips till ett bra personligt brev) – Photo by EVG photos on Pexels.com

RIM 2019

Vartannat år hålls ett möte för idrottsrörelsen i Sverige. Sveriges Riksidrottsförbund, svensk idrotts huvudorganisation samlar sina idrotter och sina distrikt för att tillsammans skapa nya strategier och val för svensk idrott. I år var det Jönköping som stod för platsen. Se videon nedan för att få en kort förklaring vad RIM är.

 

Vill du hellre lyssna om vad som händer under RIM så finns en riktigt bra podd (Här pågår föreningsidrott) med ett avsnitt om detta här.

Avsnitt 45 – Det hände på Riksidrottsmötet

Svensk idrott ska bli mer hållbar

Den första punkten från RIM handlar om hållbarhet. Enligt Riksidrottsförbundet ska idrottens arbete kring hållbarhet handla bland annat om transparens.

Vi är en hållbar organisation som utvecklas genom att styra verksamheten inom grundläggande villkor för social och ekologisk hållbarhet. Arbetssättet stimuleras av, och stimulerar till, transparens, folkhälsa, jämställdhet, folkbildning och gemenskap.

Idrottsrörelsen ska fokusera mer på hållbara resor och börja arbeta med energin som används och hur idrottsföreningar kan bli mer energisnåla.

I vårt dagliga arbete skyddar vi systematiskt naturen genom att medvetet minska energianvändning och använder enbart förnybar energi för resor, transporter och på våra anläggningar. Vi har slutat förgifta med t ex tungmetaller och svårnedbrytbara kemikalier och vi använder bara resurser från välskötta marker, skogar och hav.

Vad är idrott?

Den andra punkten är att RF nu har lanserat en definition för vad idrott är. Detta för att lättare kommunicera och vara tydliga med hur idrotter kan ansöka om medlemskap inom RF.

I arbetet kring vilka idrotter som får vara medlemmar till Riksidrottsförbundet och i kommunikationen av hur man går tillväga har det nu tagits fram tydliga kriterier i vad som gäller för att bli medlem. Till detta har det alltså skapats en definition vad idrott är. Som idrottsvetare har jag tyckt debatten av vad idrott är eller inte, varit komplex. Detta steg kan vara åt rätt håll, samtidigt ska det sägas att formuleringen är lite tunn enligt mitt tycke och det kan tydas olika beroende på hur du formulerar dig.

FAKTA: RFs definition av idrott

Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer en försumbar betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på följande fyra områden.

  • Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer en försumbar betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet.
  • Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, mental, social eller kulturell utveckling.
  • Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens organisation.
  • Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande.

Det positiva i denna utveckling av hur man blir medlem i RF, är att de nu utvecklar ett idrottsnätverk, där de som inte räknas som en idrott eller medlem, lättare kan nå ut och arbete med RF för att förstå vad de gör och hur de vill arbeta för att bli medlemmar i RF.

Sportidealistens lärdomar

Kort och gott har svensk idrotts stora strategimöte nyligen ägt rum i Jönköping. Flera saker var i fokus, där jag har valt att fokusera på två av dem. Det gäller ett utvecklat hållbarhetsarbete och hur nya idrotter kan bli medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Bland dessa två ligger transparens och tydlighet som grund till svensk idrotts kommande utveckling. Dessutom när det nu finns en definition vad idrott är, kan jag konstatera att utöver de klassiska elementen av aktiviteter så är välmående en ny och viktig del i vad idrott handlar om.


Om du gillar detta eller vill veta mera så är följande inlägg på liknande tema:

Ta inget för givet

Smart och hållbar idrott

Var nionde rör sig tillräckligt!

Vore kul att få veta dina åsikter. Vad lärde du dig ovan? Vad vill du ha mer eller mindre av? Låt mig veta. Du får gärna mejla Sportidealisten eller ta kontakt på sociala medier (Twitter lägg till #Sportidealisten så jag hittar den & LinkedIn) om du vill veta mer. Du hittar alla kontaktuppgifter längst ned på sidan.

På återseende med mer lärdomar som ökar din kreativitet inom sportens värld.

Har du anmält dig för månadens trendspaning? Om inte så klicka här!

Sportidealisten Lediga Sportjobb Idrottsjobb Idrottsvetare Sport Management Idrottstrender Sporttrender SportStartUp SportEntreprenör

 

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s